Widget edited by Blog Mas Hanif

Teks Berjalan

...< TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGUN ANDA, SEMOGA ADA KEBERKAHAN DARI BACAAN INI...AAMIIN ALLAHUMMA AAMIIN ...>

9 Apr 2013

KAMI KABARKAN, ADA SATU USAHA KERJA DAKWAH BAGI WANITA (MASTURAH)

Ijtima ummat dakwah


A. Usaha Masturah

Dakwah dan Usaha Dakwah bukan hanya tanggung jawab laki-laki semata, Rasulullah SAW. mengajarkan pada kita bahwa Dakwah Islam senantiasa melibatkan Wanita. Keshalehan wanita bisa menolong setengah (1/2) keimanan laki-laki. Maka target pertama adalah mensucikan diri dan keluarga sebagaimana baginda Rasulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, 
“Bersuci adalah separuh dari keimanan, ucapan ‘Alhamdulillah’ akan memenuhi timbangan, ‘subhanalloh walhamdulillah’ akan memenuhi ruangan langit dan bumi, sholat adalah cahaya, dan sedekah itu merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan Al Quran itu merupakan hujjah yang akan membela atau menuntutmu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya (dari siksa Alloh) dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya (dalam siksa-Nya).” (HR Muslim)

 • 7 Bagian Penting Usaha Dakwah Masturah
 1. Pentingnya usaha masturah
 2. Tujuan usaha masturah
 3. Target usaha masturah
 4. Maqomi masturah
 5. Persyaratan keluar masturah
 6. Program jama`ah keluar masturah
 7. Nusrah jama`ah masturah
 • 5 Target Usaha Masturah
 1. Hidup ta`lim di rumah
 2. Hidup sederhana
 3. Banyak waktu untuk amal agama, mempersingkat untuk keperluan lain
 4. Memiliki akhlak yang baik / berkhidmat
 5. Menjadi da`iyah / selalu berbicara agama
 • Maqomi Masturah
 1. Ta`lim rumah
 2. Ta`lim muhallah
 • Agenda Muzaqarah di Dalam Usaha Masturah
 1. 6 sifat sahabat ( six point )
 2. 20 usul – usul da`wah
 3. Maqomi rijal
 4. Maqomi masturah
 5. Mendidik anak secara Islami
 6. Da`wah Iman-Yakin
 7. Adab safar ( perjalanan )
 8. Adab rumah tangga
 9. Adab mandi dan tandas ( sewaktu-waktu )
 • Maksud Usaha Kerja Masturah
 1. Alimah ( berilmu )
 2. Zahidah ( sederhana )
 3. Abidah ( ahli ibadah )
 4. Murabbiyah ( pendidik )
 5. Khaddimah ( berkhidmad )
 6. Da`iyah ( penda`wah wanita )
 • TUJUAN Kepentingan Kerja Masturah
 1. Wanita pertama masuk Islam adalah wanita ( korban harta ) – Khadijah r.ha
 2. Yang mati syahid pertama adalah wanita – Sumayyah r.ha
 3. 2 orang khalifah masuk Islam karena wanita – Fathimah r.ha dan Saudah r.ha
 4. Yang menghidupkan usaha da`wah yang telah lama tidur adalah wanita

B. TERTIB MASTURAH
 • Tertib umum :
 1. Dikontrol oleh markaz
 2. Tidak boleh bawa anak
 3. Muhrim hakiki suami
 4. Harus diketahui kemana tujuannya
 5. Garis taqwa ( jaga suara )
 • Tertib Khusus :
 1. Full hijab dari rumah
 2. Kemauan sendiri
 3. Hafal 6 sifat sahabat dan uraiannya
 4. Hafal 10 surat terakhir dalam Al-Qur`an dll.

C. KERJA MASTURAH 24 JAM
 • Waktu Khuruj (keluar) untuk usaha Dakwah:
 1. Bayan 6 sifat sahabat setelah subuh cukup satu mutakallim (tidak bergilir)
 2. Sebelum dhuha selalu mudzakarah 6 sifat sahabat secara bergilir di Rumah :
 3. Semua pesanan bagi wanita ( 6 pesanan ) diamalkan selama 24 jam.

"KUNCI KEBAHAGIAAN DUNIA AKHIRAT ADA DALAM SUNNAH, DALAM SUNNAH ADA KEJAYAAN, DAN DILUAR SUNNAH TAK ADA KEJAYAAN."

 • Tujuh Tantangan Dalam Da`wah
 1. Didustakan
 2. Dikatakan Orang Gila
 3. Dikatakan Tukang Sihir
 4. Diboikot
 5. Disakiti
 6. Diancam
 7. Di remehkan
**********
Catatan Khusus: 

" ALLAH KUASA MAKHLUK TAK KUASA, DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA – LAMANYA,MAKSUD HIDUP DALAM DA`WAH DEMI TUJUAN HIDUP KESELAMATAN AKHIRAT"
 • MENCARI RIDHA ALLAH S.W.T
 • MENCARI RIDHO RASULULLAH S.A.W
 • MENCARI RIDHO SUAMI
 • 1 X 24 JAM FULL AMALKAN SUNNAH
 • INI ADALAH PINTU MASUK KE SURGA
 • AMAL MAQOMI WANITA ( MASTURAH )
Salah satu maksud masturah dikeluarkan adalah untuk membentuk fikir agama, karena setiap hari wanita selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga sehingga fikirnya hari-hari hanya urusan dunia. Oleh karena itu dengan keluar ke jalan agama diharapkan setelah pulang ke rumah dapat membawa fikir pentingnya agama (aturan Allah) untuk bekal menghadap Allah SWT., sehingga Allah akan menjadikan wanita tersebut asbab hidayah dengan beberapa amalan tersebut yang perlu wujud di dalam rumahnya,untuk semua itu wujud amal agama yang dimaksud sbb:

1. Menjadi `Alimah : wanita yang berilmu dengan menjaga ta`lim secara istiqamah
 • Ta`lim adalah perintah Allah swt dan salah satu sunnah Rasulullah SAW
 • Ta`lim adalah roh agama
 • Ta`lim adalah salah satu pintu gerbang masuknya agama ke dalam rumah.
2. Zahidah : hidup sederhana
 • Hidup sedehana adalah salah satu sunnah cara hidup Rasulullah saw.
 • Dengan hidup sederhana hisab akan mudah dan ringan
 • Sederhana pakaian, makanan, perumahan, perabotan, penampilan dll.
3. `Abidah : 
Ahli ibadah, menjaga shalat di awal waktu, dzikir pagi petang, semua pekerjaan rumah selalu diiringi dengan dzikir, istiqamah baca Al-Qur`an, berusaha untuk selalu mengkhatamkannya, serta shalat-shalat sunat, puasa wajib dan puasa sunat serta gemar bersedeqah.

4. Murabbiyah : 
 • Sebagai guru yang mendidik anak – anak secara Islam sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw ; Karena anak adalah amanah dari Allah SWT. 
 • Tarbiyatul adab : jaga ada-adabnya
 • Tarbiyatul jasad : badan, pakaian dan makanan
 • Tarbiyatul wiladhah : setelah melahirkan
 • Tarbiyatul Diin : Agama, kenalkan agama sejak anak-anak masih kecil, latih untuk selalu takut hanya kepada Allah swt, tanamkan pada anak Cinta Allah dan RasulNya, cinta saudara dll.
5. Khaddimah : Selalu berkhidmat untuk suami dan anak – anak dalam setiap menunaikan keperluan dan kebutuhan suami dan anak-anak serta setiap tamu yang datang ke rumah dengan ikhlas karena Allah SWT.

6. Da`iyah : Mengajak manusia untuk selalu ta`at kepada Allah swt dan kepada Rasulullah saw dengan menanamkan iman yakin kepada kampung akhirat, dll.


ALASAN PENTINGNYA MASTURAH UNTUK KELUAR DI JALAN ALLAH

 • #Pemimpin keluarga adalah suami tetapi pemimpin madrasahnya di rumah tangga adalah istri
 • #Ibu adalah madrasahnya anak-anak
 • #Ibu adalah universitas terbesar bagi anak-anaknya, sikap dan cara berfikir ibu sangat besar pengaruhnya bagi anak dan penghuni rumahnya, keluarganya dan lingkungan tetangganya. Karena itu sangat penting bagi wanita untuk mempunyai pengetahuan dan fikir agama.
 • #Apabila di rumah, ibu selalu disibukkan dengan urusan rumah tangga seperti mengurus anak, membersihkan rumah, memasak dll sehingga sulit untuk belajar agama dengan benar.
 • #Apabila kita keluar di jalan Allah, maka kita akan berada dalam suasana yang berbeda, terlepas dari urusan dunia, sehingga kita dapat belajar agama dengan benar, dan Insyaallah fikir agama bisa masuk dalam hati kita. Dan apabila pulang ke rumah, kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk menanamkan fikir agama kepada anak-anak kita, pembantu-pembantu kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita dan siapapun yang bertemu dengan kita.
 • #Di akhirat kelak kita akan di soal / ditanya tentang : shalat kita, puasa kita, zakat kita dan amal perbuatan lainnya. Sebagai muslim, baik laki-laki maupun wanita mempunyai tanggung jawab da`wah, maka wanita pun akan diminta pertanggungjawabann terkait dengan da`wah.
 • #Dari rumah yang ibunya mempunyai fikir agama, maka akan lahir anak-anak yang shaleh dan shalehah.
 • #Dari kisah-kisah para nabi, dapat dilihat dari istri nabi yang tidak punya fikir agama seperti nabi Nuh as. Beliau berda`wah selama 950 tahun hanya mendapat pengikut 83 orang. Anaknya menjadi kafir, kaumnya dimusnahkan oleh Allah swt. Nabi Luth as., istrinya menentang da`wah, anaknya menjadi kafir, kaumnya juga dimusnahkan oleh Allah swt. Sebaliknya nabi Ibrahim as., istri-istrinya adalah wanita yang punya fikir agama, sehingga beliau mendapat banyak pengikut dan dari keturunannya lahir nabi Ishaq as., nabi Yusuf as., nabi Daud as., nabi Sulaiman as., nabi Isa as., dan dari Siti Hajar lahir nabi Ismail as., yang dari keturunannya lahir nabi Muhammad saw.
 • #Demikian pula istri-uistri Rasulullah saw mampunyai fikir agama, terutama Khadijah r.ha yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya untuk penyebaran agama allah swt, dan beliaulah yang selalu menghibur, mendorong suaminya untuk si`arnya Islam, sehingga kurang lebih 23 tahun Nabi berda`wah, seluruh jazirah Arab masuk Islam.
 • #Setelah nabi wafat perjuangan da`wah dilanjutkan oleh para sahabatnya dengan pengertian dan dorongan para istrinya sehingga tidak beberapa lama 2/3 belahan bumi menjadi Islam. Demikianlah semua ini berkat pengaruh dan fikir kaum wanita.
 • #Seorang wanita sholehah lebih baik dari 70 aulia, sedangkan wanita yang akhlaknya buruk lebih jahat dari 1000 laki-laki yang jahat dan dia akan menyeret 4 laki-laki keneraka jahannam yaitu :1. suaminya, 2. Bapaknya, 3. Saudara laki-lakinya, 4. Anak laki-lakinya.
 • #Di zaman ini kerja da`wahpun dimulai dari seorang wanita yang punya fikir agama yaitu nenek Maulan Ilyas rah.a. Beliau ingin mempunyai keturunan yang mempunyai fikir agama, maka dinikahkanlah putrinya dengan seorang ulama dan darinya lahirlah Maulana Ilyas rah.a.
 • #Jadi sangat perlu sekali wanita ikut ambil bagian dalam usaha da`wah ini.
 • #Agama akan sangat lambat sekali perkembangannya apabila para wanitanya tidak ikut usaha da`wah.
 • #Ibarat pedati yang mempunyai roda sebelah, maka jalannya pun akan lama atau seperti seekor burung yang sayapnya patah sebelah.

Alasan, pentingnya wanita ikut usaha da`wah karena sebab berikut :
1. Da`wah Rasul pun langsung kepada istrinya
2. Agama Islam tersebar di zaman khulafurrasyidin, 2 orang khalifah masuk Islam dengan asbab wanita, yaitu : Umar r.a asbabnya adalah adiknya Fathimah binti Khattab r.ha dan Usman r.a asbabnya adalah bibinya Saudah r.ha.
3. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, jumlah anak-anak lebih banyak dari wanita, dengan asbab ambil usaha da`wah maka rahmat Islam akan tersebar keseluruh alam.
4. Orang – orang kebathikan memanfaatkan wanita untuk promosi dunia.
5. Apabila wanita paham agama akan rela berkorban habis-habisan. Seperti Siti Khadijah r.ha dan Sumayyah r.ha.
6. Satu do`a seorang wanita shalehah lebih baik daripada do`a 70 wali. Tetapi satu wanita jahat lebih rusak daripada 1000 laki-laki jahat.

TERTIB UMUM MASTURAH DAN PERSIAPAN MASTURAH KELUAR DI JALAN ALLAH

1. Menggunakan garis taqwa ( memakai full hijab / purdah )
2. Tidak ada amir untuk masturah, amir hanya dari kaum laki-laki
3. Tanggung jawab masturah adalah tanggung jawab semua jumidar ( oleh karena itu jumidar harus tahu kerja masturah )
4. Kerja masturah harus terkontrol dan terkendali
5. Semua kerja masturah hanya boleh berjalan dengan hasil musyawarah laki-laki.

Persiapan Masturah Keluar Di Jalan Allah :
1. Tafakut
2. Masturah yang hamil 4 – 8 bulan boleh keluar masturah
3. Anak wanita full hijab, anak wanita dengan ibunya, anak laki-laki dengan bapaknya
4. Anak adalah amanah, tapi agama adalah amanah yang paling besar
5. Keluar tanpa membawa anak lebih mujahadah.
Route Perjalanan Masturah :
1. Lihat kondisi jama`ah, jika jama`ah baru harus keluar ditempat yang sudah 40 hari masturah
2. Amir sudah pernah 4 bulan, masturah sudah beberapa kali 3 hari
3. Bila jama`ah sudah berpengalaman, maka kirim ke daerah baru
4. Tempat baru harus ditinjau jangan hanya lewat telepon
5. Kalau ada takaza ke tempat baru harus ada orang lama
6. Harus ada pengecekan :

 • # Istrinya siap atau tidak, sudah ikut ta`lim atau belum, keinginan istri atau tidak.
 • # Rumah selama ditempati masturah betul-betul di infakkan
 • # Jalur rumah dua pintu ( depan dan belakang )
 • # Kondisi rumah ada ruangan khusus ta`lim, mulakot dan bayan
 • # Dapur terpisah agak jauh / terhijab oleh dinding sehingga ketika masak tidak terganggu
 • # Kamar mandi I dan II terpisah
 • # Tempat wudhu harus diluar, sebaiknya disediakan banyak seperti di masjid
 • # Tempat jemuran pakaian tidak terlihat oleh laki-laki
 • # Sandal disimpan supaya tidak terlihat oleh laki-laki.

ADAB – ADAB RUMAH YANG DITEMPATI MASTURAH

1. Tidak ada terpajang gambar-gambar makhluk hidup, seperti anjing dan patung-patung, karena malaikat rahmad tidak akan memasuki rumah yang ada unsur tersebut.
2. Full hijab, dari luar tidak bisa melihar ke dalam, dari dalam tidak bisa melihat keluar, termasuk pintu juga pakai hijab / tabir.
3. Pajangan ditutup atau disembunyikan
4. Ada tempat buang hajat I (buang hajat besar) dan II (buang hajat kecil) yang tertutup
5. Ada tempat bayan
6. Semua anggota keluarga yang laki-laki tidak boleh masuk ke dalam rumah selama rumahnya ditempati masturah
7. Tuan rumah sudah pernah keluar, minimal 3 hari ( supaya di rumah tersebut hidup suasana agama, sehingga layak ditempati masturah ).
8. Harus dibentuk hirosah ( security ) kalau jarah rumah dengan masjid agak jauh ( 1 orang anshar dan 1 orang muhajirin )
9. Ketika rombongan datang ke lokasi, maka 2 orang rijal memeriksa ke dalam rumah, kalau belum siap perlu dibetulkan dulu, masturah menunggu di dalam mobil.
10. Hidayah akan turun dengan hijrah dan nusrah, nusrah yang paling tinggi nilainya, menyediakan rumah untuk ditempati masturah.
11. Yang mengetuk pintu / bayan siap dimulai ialah petugas istiqbal dengan mengetuk 3 kali.

Dua hal yang tidak dapat ditawar :
1. Hijab, hijab rumah dan hijab masturah
2. Muhrim bagi masturah yang keluar.

*) MASTUROH = Wanita yang tertutup / penuh hijab

sumber: Dakwah Masturah
Posting Komentar